Žít

Na kraji hluboké strže stála dívka, která chtěla skočit dolů a skoncovat svůj život plný zklamání a zoufalství. Nedaleko po cestě právě procházel mistr. Chvíli se na dívku z povzdálí díval a pak se zeptal: "Proč jsi už neskočila?." Dívka se otočila a řekla: "protože stále ještě doufám, že někdo přijde a řekne mi, abych to nedělala a ukáže mi nějakou naději." Mistr přišel k dívce blíž, pohladil jí po vlasech a pln soucitu zašeptal: "Nečekej na nikoho a na nic, protože tento svět potřebuje Lásku živou a ne jako mrtvolu na dně propasti." Mladá žena se dala do pláče a štěstím mistra objala. Vrátila se domů, a od té doby milovala svůj život, neboť pochopila, že je tím největším darem, který dostala.