Živý betlém v Třebkově

Díky našim kamarádům a také mirovických farníkům, manželům Hejnovým, jsem se se svou rodinou mohl zúčastit nádherné akce pod širým nebem. Nechyběla ovečka, oslíci, sláma, Maria s Josefem, Jezulátko, dobrý svařák, a především lidé, kteří se setkali jen tak, nic nescháněli, a jen jim bylo dobře na duši.