Zmatky

Jediná příčina všech zmatků ve světě je v tom, že lidé nerozeznávají nezbytné od ne nezbytného, že nezbytné věci opomíjejí a zbytečnými se nekonečně zaměstnávají, zaplétají a matou.
...
Jan Amos Komenský, nar. 28. března 1592
via Juraj Dovala, modlitba diecéze