Změnit se

"Změnit se!" Vidíme jak se za poslední roky stalo slovo "změna" metou, úkolem, měřítkem a snad i tyranem. Změnit se je moderní, aniž by moderní člověk vůbec věděl, co změna je, jak funguje, a že je především darem a radostí. Exupéry napsal, že klíčem ke změně je pokora a otevřenost: "Pokora srdce nežádá, aby ses pokořoval, ale aby ses otevřel. Právě ona je klíčem ke změně. Teprve potom můžeš dávat a přijímat."

Lidé se chtějí změnit, musí sportovat, musí být konečně někým, musí se změnit se v krásné a přitažlivé, musí začít jinak. Ale málo kdo z nás si uvědomí, kolik se v naší touze po změně skrývá násilí vůči sobě i druhým, kolik porovnávání se s druhými. Do změn spíše vstupujeme, než je vytváříme. V knize Cesta k lásce to píše Anthony Mello: 

Úsilím dosáhnete jen potlačení, nikoliv přirozené změny či růstu. 

Změnu může přinést jedině vědomí a porozumění. 

Porozumějte svému neštěstí a ono zmizí - pak už následuje stav štěstí. 

Porozumějte své pýše a ona se vás pustí - po ní přijde pokora. 

Porozumějte svým obavám a svému strachu a rozpustí se - následným stavem je láska. 

Porozumějte svému lpění a ono zmizí - výsledkem je svoboda. 

Jak říkal Exupéry potřebujeme pokoru, jinak se iniciativy chopí ego. Ego vidí vše oddělené (jsem jiný než ostatní, jsem lepší, jsem horší, jsem krásný, jsem ošklivý). Pokora je otevřenost a radost být jedinečný a přitom vnímat jedinečnost všude. Je to svoboda být člověkem, sám sebou a přitom vnímat i ostatní. Už se nemusím izolovat v království svých iluzí a strachu z druhých lidí, změna zkrátka přichází. Anthony Mello k tomuto poznamenává:

Je zde něco, čemu je nutno porozumět: Ve vás jsou dva zdroje změny. Jedním je chytrost vašeho ega, které na vás tlačí, abyste vyvíjeli úsilí a stali se něčím, čím nejste, tak, aby se nad sebe pozvedlo, aby se mohlo velebit. Tím druhým je moudrost Přírody. A díky této moudrosti si změny můžete být vědomi, můžete jí porozumět. Nic jiného není třeba dělat, jen nechat tu změnu - její druh, způsob, rychlost, načasování - na Skutečnosti a na Přírodě.