Znamení dobrého náboženství

02.01.2020

Od chvíle, kdy jsem se stal knězem přemýšlím o tom, jak vlastně rozpoznat církev od sekty, víru od pouhého fanatismu a následování od pokrytectví. Nakonec jsem přišel na to, že vše k čemu mám sklon a tvoří mé stíny je zároveň dělící čárou od tajemství k němuž jsme zváni. Božský tanec, jak to nazývá Richard Rohr, nebo bdělost jak o tom mluví Anthony Mello, nebo františkánský Pokoj a Dobro, to vše jsou projevy téhož pozvání. Každé náboženství je cestou (nikoliv cílem), a žádná cesta není dokonalá, už vůbec není rovná, bývá plná překážek a nebezpečenství, stoupá strmě vzhůru, klesá, vede vyprahlým krajem, někdy skoro mizí. 

Tady je jen několik málo postřehů k nimž jsem doklopýtal:


 1. Kristus a jeho Evangelium místo našich moralizování a hrozeb světu.
 2. Opravdová láska k Bohu nepotřebuje nenávidět jiné lidi.
 3. Církev není cíl, ale je společenstvím poutníků na cestě.
 4. Přítomný smysl pro humor je znamením Boží přítomnosti.
 5. K modlitbě smíme občas používat také slova, ale skutky milosrdenství jsou tou nejkrásnější modlitbou.
 6. Prostor pro slzy místo ustaraných a vyděšených obličejů.
 7. Chyby, hříchy a pády jsou v pořádku. Když se učíme chodit, prostě padáme. Nehotovost a nedokonalost je znakem učedníků (dokonalost náleží našemu Mistru a Pánu).
 8. Obyčejná laskavost místo fanatismu a fundamentalismu.
 9. Cesta k Bohu vypadá jako sestup. Opouštíme své babylonské věže, abychom poznali Krista v nejmenších a nejslabších.
 10. Svoboda a trpělivost. "Nikdo z nás nedohlédne do všech konců" (Tolkien). "Konec korunuje dílo" (Ovidius). Nikdo z nás nezná všechno a nikdo nezná dobře ani sebe, natož minulost, přítomnost a budoucnost lidí okolo.
 11. Otevřenost a přijetí místo pokrytectví a odmítání.
 12. Radikální odpuštění 77x denně a kdyby to nestačilo - další, namísto žalování a pomluv.
 13. Úcta k lidské sexualitě bez pokrytectví, které předstírá, že se jej nic tělesného netýká. Bůh není "šmírákem" lidských ložnic,.
 14. Bůh je Bohem všech jinak není Bohem.

Pokoj a dobro na cestě. Všemu a všem.