Znamení na cestě

"Sleduj znamení na cestě." Zavřu knížku, zabalím si svačinu a vyrazím na procházku. Asi po dvou kilometrech narazím na ceduli "Písecké hory." Obejdu jí a vzpomenu si na to, co bylo v knížce. Před lety jsem Jasnou Horu navštívil, a šel kolem toho obrazu po kolenou (jinak se to nedá). Legenda praví, že když se Ježíš ještě živil jako truhlář, vyrobil stůl. Desku tohoto stolu pak evangelista a ikonopisec Lukáš, použil k napsání prvních ikon a jednou z nich pak byla právě ikona Matky Boží, která je nyní v Čenstochové. Legendám se věří, nebo nevěří. Stejně jako znamení na cestě vidíme, nebo ne. Krásný víkend vám všem přátelé.