Znáte ty příběhy?

Určitě znáte ty příběhy o rybě, která má žízeň, nebo o té rybě, která zemřela utonutím. Docela jistě je znáte, protože si je my všichni vyprávíme stále dokola. Hledáme štěstí, smysluplný život, odpuštění, uzdravení, pochopení, přijetí, a ještě mnoho dalších věcí. Důvodně se domníváme, věříme, kážeme a zaklínáme se, že tyto všechny věci jsou tam někde venku, že je zapotřebí se k nim nějak dostat, zasloužit si je, vykopat je z temnot země, vymodlit si je. Ježíšův výrok o Božím království, které je v nás už nyní, tak tento výrok neslyší ani většina křesťanů.