Zkus to znovu!

Ježíš říká Petrovi, aby zajel na hlubinu. Potom, co se celou noc nedařilo vůbec nic chytit. Všichni pracovali naplno, dřeli se a nic. A najednou přijde někdo, kdo říká "zkus to znovu". Kolikrát jsme na své víře dřeli, snažili se, poctivě jsme se modlili a meditovali, třeba celé hodiny. A pak přijde někdo, kdo říká "zkus to znovu!". 

Podobně na tom byl Parzifal, když se vracel z neúspěšné mise v hledání Grálu. Byl už tak blízko, ale nic. Absolvoval nebezpečnou cestu, riskoval život, nespal, nejedl, ale výsledkem nebylo nic. Teprve, když slyšel, že to má zkusit znovu, cesta ke Grálu se podařila. 

I my potřebujeme někoho, kdo nám řekne: "Je to v pořádku, nic se neděje, neslehal jsi, jenom to prostě zkus znovu a důvěřuj - já v tebe věřím." Mnoho lidí to dnes neslyší, nikdo jim to neříká, oni to neříkají druhým. Možná, že cesta z pekla začíná právě těmito slovy. Podobně jako se ten den, kdy to Petr uslyšel, začala jeho apoštolská cesta za Kristem. 

Pokoj a dobro a krásný slunečný den.

"Svátost smíření" (Lourdes 2017)
"Svátost smíření" (Lourdes 2017)

Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. (Lk 5, 1-11)