Způsob jak slavit liturgii právě teď

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Já jsem Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný" (viz Ex 34,6). Milosrdenství je způsobem jak slavit liturgii neustále. Počeštěné latinské slovo Mše (Missa) znamená Poslání. Na konci každé liturgie jsme posláni, abychom rozdělovali svátost láskyplného života, neboť jsme jej právě dostali. Vždy je to jiné, stejně jako každý z nás je jiný. Boží milosrdenství je ale stále stejné. Milosrdenství je opakem koloběhu zraňování - způsob rovnováhy vesmíru. A tak Božská liturgie vlastně nikdy nekončí, ani nezačíná, je stále tady. Vyznání hříchů, odpuštění, čtení z Písma, přijímání kalicha a chleba, požehnání. Ježíš řekl svým učedníkům: "darmo jste dostali, darmo dávejte". Milosrdenství mohu dávat v obchodě, při sprchování, v práci, za volantem, v rozhovoru, při psaní, ve společenství druhým, o samotě sám sobě, tak může být přítomno milosrdenství jako způsob slavení liturgie všedního dne.