Zůstaňte laskaví

Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí.
Přesto jim odpusťte.
Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní
ze sobectví a nízkých motivů.
Zůstaňte laskaví.
Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele
a opravdové nepřátele.
Přesto pokračujte.
Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou,
vy ale zůstaňte upřímní a čestní.
Strávíte-li léta budováním něčeho,
co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu.
Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět.
Zůstaňte šťastní.
Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou.
Přesto dál dělejte dobro.
Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás,
a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.
MATKA TEREZA

>>><<<
P.S.: Bůh je s námi neustále. A tuhle zkoušku si musím opakovat stále. Když slyším pomluvy, když vidím neporozumění, když mě soudí mí nejelpší přátelé. Říkám kdykoliv. Protože jsem to také já, kdo je nerozumný, nelogický a sobecký.