média

Každé církevní společenství je vystaveno zvláštnímu pokušení. Ježíš o něm mnohokrát mluví v evangeliích - je jím pokrytectví a fanatismus. Obojí zabíjí. První zabíjí ducha v člověku a vede k lhostejnosti ke stvoření, druhé zabíjí církev jako společenství všech, které Bůh miluje. Nejinak je tomu v případě vztahu církve a lidské sexuality, která bývá...

V poslanecké sněmovně se opět objevil návrh na ukončení života. Ačkoliv je mi jasné, že můj postoj budou ignorovat, stejně jako ignorují názory stovek odborníků a osobností paliativní péče, přesto chci říci, že s tímto návrhem jednoznačně nesouhlasím a předložit několik důvodů proč.

Věřím, že svět je propojený, že patříme k sobě (ať se nám to líbí, nebo ne). Každý život na této planetě má stejnou hodnotu. Nevěřím na nadřazenost rasy nad jinou. Nevěřím, že bolest ze smrti dětí v muslimském světě je menší než bolest z téže smrti ve světě křesťanském či sekulárním. Nevěřím, že přinese mír jakékoliv bombardování nemocnic či...

Uvedené názory vyjadřují jen mé osobní stanovisko.