návrat

útržky z deníku pro přátele 

Dnes mi přišla tato esemeska, jejímž autorem je kněz Václav Pavlosek.

Jakýsi Peršan řekl: "Bůh se ti snaží něco prodat, ale ty to nechceš koupit. Pošetile smlouváš o ceně." A toto nyní cítím v srdci. Tady na prsou. On ti chce sebe darovat, ale ty to chceš koupit, levně, výhodně. Stále jen oko za oko.

Čvc 21

Člověkem

Dlouho jsem věřil, že jsem člověk, který se má stát duchovní bytostí. Ale, co když je to jinak? Co když duchovními bytostmi už dávno jsme, ale máme stát člověkem? Přijmout prostě lidskou podstatu? Co vlastně vím?

Existuje slovo, které bylo vysloveno tělem. I tím vaším. Nelze jej vrátit zpět. Nelze ho pochopit. Lze se do něj jedině vstoupit. Existuje slovo, které všechno mění, a proto nahání strach. Existuje slovo, které bere všechny argumenty, názory a boří všechny nedobytné hradby. Existuje slovo, kterému dřív nebo později podlehneme docela...

Odpoledne jsem vyrazil na procházku. Potřebuju si vyčistit hlavu. Pár dopisů, mailů i rozhovorů s lidmi, kteří se ztratili nebo ztrácí. Tak moc bych jim chtěl dát, co potřebují. Beztak nestihnu odepsat všem, a tak jim můžu nabídnout jen modlitbu.

Dnes ráno jsem se zasnil už prvního verše evangelia: "Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře." Tady by mohlo čtení klidně skončit, pomyslím si. Je v něm všechna Ježíšova lidskost a krása. Ráno vyjít ven, posadit se někde u vody a odpočívat. Latinské slovo recreatio, znamená znovustvoření. Obnova sil, svolení aby i v mém životě znovu...

Čvc 06

Jan Hus

Není nám zapotřebí víc teologie a víc lepších názorů, jiných náboženství či církví, ale jen trochu laskavosti a ticha, ve kterém bychom si mohli odpočinout a zaslechnout tlukot srdce, jemnost dechu a teplo lidského těla. Tak dojdeme k oné lásce k Pravdě, k níž tolik zval i Jan z Husince. Kéž tyto dary letos v létě nacházíme a těšíme se z nich....

Jednoho dne přijde i v našem životě chvíle, kdy je třeba zapojit i to temné a nepřijatelné. Svatý Prokop prostě jen napodobil to, co zcela skandálně dělá Bůh s námi od začátku.Ne pouze naše síla, ale i slabost. Nejen dobré skutky, ale i hříchy. Bůh nás učí milovat (přijímat) náš život naprosto celý - žehnat mu, vidět sama sebe jako...