videa

K tomuto videu mne inspiroval kardinál Newman, který řekl: "tolik svatosti je v církvi ztraceno, protože bratři a sestry odmítají sdílet tajemství svých srdcí mezi sebou." Teď, když se musíme přizpůsobit omezením, bychom snad mohli najít cestu jak znovu sdílet srdce ve společenství dvou nebo tří, otevřít se lásce a přijímat tak druhé, sebe i Boha.

Tato kratičká úvaha je věnována všem, kteří mají zlomené srdce a cítí úzkost. Možná je to dar chůze po vodě, možná po velmi tenkém ledě, ale tak je to vždy, když peklo rozmrzá a objevuje se život na hlubině.

Několik let psychoterapie a užívání léků mi ukázalo depresi i jako dar. Podstatné je, když si člověk přizná, že ho bolí duše a požádá o pomoc. Rád bych pomáhal destigmatizovat nemoc jako něco, co by nás mělo vyloučit ze společnosti "zdravých" a "silných", protože takové společnosti nejen nevěřím, ale považuji ji za velmi destruktivní. Zdá se, že...

 

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. 

Maria z Nazaretu