videa

SPIRITUALITA A SEXUALITASkutečná spiritualita musí mít lůno, hloubku, chcete-li nitro. Obrazem celistvosti je nejen zaměření ven, ale též dovnitř. Proto je pro církev nezbytný obraz ženy a jejího těla. Za dva tisíce let křesťanství podlehlo natolik patriarchátu, že vše vskutku ženské vytěsnila a nemá pořádné, zdravé a pevné učení o sexualitě, ale...

Večerní modlitba se čtením evangelia: .... Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Jan 15, 15

Čvn 11

Den D

Neunikneš jim tím, že uprchneš někam vysoko. Propasti křičí. Je o tom psáno v Písmě, měl bys vědět. A jejich hlas uslyšíš, i kdybys prchl na nejvyšší horu. Jejich křik přehluší údery tvého dláta a vždy to bude něco, s čím ses dosud nevyrovnal. Jsi dlužen horám? Pak jsi dlužen i propastem. Toužíš po vrcholcích? Pak nezapomínej na hlubiny!...