Obětovat člověka za hříchy světa, za činy nevědomosti, které prokazatelně nenáleží jemu, pokládajíc jej na lopatky vlastního strachu, podobou kříže, hřebů vyčnívajících z našich prostěradel a studu kuchyňských hádek, v nahotě servané a znásilněné tím nestrašnějším způsobem, jehož znaků jsme nebyli ušetřeni.Zavěsit tělo obětované za lhostejnosti, v...

Strach je paralyzující civilizační nemoc. Proto Ježíš říká: ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. On to ví o každém z nás! A také byl zabit, respektive zabíjen je bez ustání v nás i druhých. Ukřižování je proces stále se opakující, neboť každá falešná moc a ovládání je založeno na strachu.

Ukrajina je svobodný národ. Stejně tak i Rusko, které se ale chová se naprosto nepřijatelným způsobem. Jako Čechoslováci máme zkušenost s okupacemi a násilím páchaným na obyčejných lidech, včetně samostatnosti národa. Proto jednoznačně protestujeme proti tomu, co se nyní na Ukrajině odehrává a jak se chová agresor proti nim. Nemáme politickou moc,...

V půl deváté ráno, 26. prosince budou hosty vánoční debaty Vertikály jsou Filip Štojdl, biskup Církve československé husitské v Plzni a Michal Prívara, katolický kněz z farnosti u kostela sv. Ducha v Praze. V diskusi probírají v kontextu vánoc věci, které se bytostně dotýkají života člověka, například prožívání bolesti a pochybností nebo význam...

Vyjádřit kresbou světla cosi z knih proměn, co zůstalo dnes jen v poezii, bylo dávno mé přání, které se naplňuje v zašitých ústech a po ženských kovadlinách stéká právě až sem. Nikdy jsem v tomhle nebyl dost pokorný. Ostatně mezi mé nejmilejší básníky patří ti, kteří berou své tělo a hmatatelně jej ve svém zlomení dávají za pokrm po příkladu...

Bůh je sexuální. Bůh sám je spojením protikladů. V takového Boha věřím - neboť věřím a vyznávám, že je Stvořitelem/Stvořitelkou. Mužský Bůh je polovina pravdy. Bůh je i velmi ženský, na což celé západní křesťanství často zapomíná. Bůh je skutečností našeho těla s jeho touhou, rozkoší a blízkostí, spojenou s veškerou bolestí a utrpením. Chcete-li...

Léto budiž pochváleno za dar světla a tepla. Za pozvání ze sebe k řekám a cestám kolem pastvin, lesů, hor a pobřeží. Zdá se, že jsme ve skutečnosti jemně lákáni do nádherné pasti. Vycházíme totiž k sobě samým, aniž bychom měli "tušení".