texty

Teologie po mnoho staletí prohlašovala Boha za nezvěstného, když vložila jeho příchod do budoucnosti v podmiňovacím způsobu. Popravdě vzkříšení považujeme za součet dobrých a zlých skutků, za výslednici lékařských šetření, za rozsudek poroty našich přátel a nepřátel. Také my se zdráháme uvěřit dnešnímu evangeliu, kde probíhá tento zvláštní rozhovor...

Jistě existují básně, které nikdo nenapsal i když mohl, nikdy neexponované fotografie i horce zadýchaná místa v denících, o nichž nasvědčují jen dvě nebo tři tečky, nebo nic. Jsou věci prvního řádu, se kterými jsme ve styku jen v okrajích poraněného srdce. Jen tak podstatně, jak jsme vystaveni touze sebeodevzdání druhému a tak hluboce, kam až...

Především nevzdat to se sebou. Nezatracovat, ale žehnat dlaní Ježíšovou, jeho úsměvem. Nad ránem, dnem i za setmění...nevzdávat se, protože naděje se obnovuje někdy rychle a nečekaně. To je ostatně smysl vztahu a tedy společenství (včetně církve)- přijímat modlitby a pozvedat tak vše tíhou zchromené. Co bych byl, a zda vůbec, kdyby nebylo lásky...

Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jan 2, 15-16)

My sami jsme odpovědí na otázky mrtvých. Souzním s Jamesem Hillmanem, jehož knížku právě čtu. Toto tělo, tato duše, tato přítomnost... To vše pochází nejen ze setkání dvou lidských těl, mužského a ženského, ale je to mnohem víc skutečné Tajemství, před kterým rozsvěcíme svíčky na hrobech, pokládáme květiny, modlíme se a naše srdce zaplavují...

Až to odezní, až bude zase všechno jako dřív, až bude jaro, až po Vánocích, až se mi omluví, až bude to a to...
Pořád na něco čekáme. Někteří křesťané říkají, že jejich židovští bratři čekají na Mesiáše, zatímco přece přišel. Ale on vlastně přišel a zase odešel, a teď na něj také čekají ;).
Zatímco Ježíš...

Vždycky jsem miloval "Malou cestu" Terezie z Lisieux. Je tak krásná a lidská. Třeba, když se trápím svou minulostí, vzpomenu si, že člověk nesmí přestat důvěřovat životu a Boží lásce, která nic takového jako "perfektní" a "dokonalé" nepožaduje. Ona říká doslova "Být malý znamená konečně také vůbec nepozbývat odvahu kvůli svým chybám, protože děti...