Filip Štojdl

vezmi svůj kříž a následuj mne

"Jednou za noční bouře v prudkém světle blesku vzduch, mraky, podstata stromů, země, kameny, všechno se jevilo být jedinou látkou světla a mne napadla Herakleitova věta: "Blesk tvoří universum." Nebyl to jen počátek světa, připadalo mi, že je to také symbol rozpuku myšlenky náhlý okamžik inspirace a uvědomění. Neprožil-li umělec tímto okamžikem soustředění nadšení blízkého deliriu, neuchopí skutečnost. Skutečnost, která má trvání, a která se nesmazatelně vtiskuje do paměti."

Josef Šíma, kalejdoskop