Filip Štojdl

vezmi svůj kříž a následuj mne

Cestou obnovy světa není lepší učení, ale dialog v laskavosti a pokoře úctě k sobě samotným a tak i k druhým.