TĚLO  A  DUŠE

CESTA  SJEDNOCENÍ

Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."  

Lk 9:62

Je to sama skutečnost hmoty a dechu, která potřebuje úctu. Nikoliv Bůh daleko, potom a za odměnu. Ale Bůh v nás, Bůh v těle, Bůh přítomné touhy tvořit, darovat a obejmout.

Liminální prostor - cesta proměny

přednáška Filipa Štojdla

28.1.2021 / 18:30

online v aplikaci Zoom.us

Liminální prostor vytváří určitý druh vnitřní krize, která nám pomáhá, abychom prošli potřebnou proměnou. 

Richard Rohr

V této přednášce se dotknu základního konceptu přechodových rituálů a liminality v díle Arnolda van Gennepa, Victora Turnera, Richarda Rohra a dalších autorů. Uvedu souvislosti spojené s procesem individuace (C. G. Jung), krizí životního poledne a temné noci (Jan od Kříže). Všechny kultury měly přístup k rituálům, které se týkaly transformace člověka, jeho proměny, sebepochopení i přijetí. Latinské slovo limen (práh) značí prahovou zkušenost, kdy už nejsme tam, kde to známe, a ještě jsme nevstoupili do další etapy naší cesty. Často to prožíváme jako ztrátu jistot, vnitřího chaosu a úzkosti.
Mezi velké liminální zkušenosti patří narození a smrt. K dalším pak například získání identity (jméno, příslušnost ke skupině, rodina....), dospívání těla (první sexuální zkušenosti, cyklus ženy, těhotenství, etc.), iniciační rituály (křest, biřmování, zasnoubení, svatba, ale i rozvod a dočasná samota), proměny sociální identity (syn, otec, dcera, matka, atp.) a nesmírné množství dalších událostí, které mají transformativní charakter.
Za ztrátu přístupu k mytologii a posvátnému tajemství, platí naše kultura tvrdou daň patologie a patologizování.  Zdá se, že nyní navíc prožíváme cosi, co přináleží ke globální liminalitě. Tak jako obě světové války, se i pandemie stává místem proměny světa, který už nikdy nebude takový, jaký byl.
Vše, čemu by se z určitého místa dalo požehnat jako procesu proměny, je vnímáno jen jako problém k odstranění a vyhnutí se, nepřijetí a odmítnutí života v celosti. Domnívám se, že mnoho z těchto vrstev v nás poté stejně zůstává a hnisá hluboko uvnitř. Budeme-li však vědět, že v procesu sebeuvědomění hraje liminalita terapeutickou roli, můžeme k sobě samým přistoupit znovu s úctou a respektem.
Nejsem proti užívání léků a terapie (naopak je to podmínka uzdravení!), jen tvrdím, že je třeba objevit i třetí pilíř, který vede k celistvosti. Domnívám se, že bez zdravé spirituality takový přístup není možný. V Bibli nalezneme celou řadu míst, která jsou liminální (opuštění ráje, potopa, cesta z otroctví přes moře a poušť, etc.). Jákob o takovém místě prohlásil: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!..." (Gn 28,13-15). Domnívám se, že v liminálním prostoru jde právě o toto. Pochopit, že i zde jsme požehnaní a milovaní, a zapomínáme na to, nebo si to neuvědomujeme.
Na konci této přednášky bude prostor pro diskusi, a dále pak na ní budou navazovat dva workshopy (únor, březen).   
Všem rozešlu v den konání přístupový odkaz na místnost v aplikaci ZOOM. Přednáška je ZDARMA.
Přednáška bude nahrávána pro potřeby zveřejnění záznamu na YouTube.


DOPROVÁZENÍ osobně i online

Nemusíme být na všechno sami 

Krize je nejlepší příležitost stát se sebou samým. V koučinku i duchovním doprovázení nabízím především pečlivé naslouchání, přijetí a zachování tajemství. Napište mi a domluvíme si první setkání. 

NEWSLETTER SADHANA

vyškrábat do tmy věřím

fotografování je malování světlem a stíny jsou v něm opravdu žádoucí - z mých amatérských prací