Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, 

smiluj se nade mnou hříšným.