Všichni potřebujeme totéž. Cítit přijetí. Nejen v myšlenkách, ale vnímat vše srdcem, na každém místě našeho těla i duše. 

(Mt 3,17)

Naším úkolem není zastavovat řeku, měnit její koryto, určovat, co smí přitékat a odtékat. Tím jsme se vyčerpali, že bráníme životu aby byl celý. 

 prolomil se led a my se ocitli na hlubině, dýchej

Doprovázení

Nemusíme být na všechno sami, všichni potřebujeme přijetí

Rád vám věnuji svůj čas k individuálnímu doprovázení. Napište mi a domluvíme si první setkání. Nabízím naslouchání, přijetí svátosti smíření se zachováním zpovědního tajemství, rozhovor, konzultace přes Skype.

online doprovázení v nouzovém stavu <

Cítíte, že na vás doléhá osamělost? Potřebujete se svěřit, promluvit si, společně se pomodlit? Chcete se na něco zeptat? kontaktujte mne prostřednictvím této stránky. Jsem také k dispozici na Skypu. Pomoc je samozřejmě ZDARMA.

říjen na pobřeží

O tichu a naslouchání

Ticho je jazyk boží, vše ostatní je ubohým překladem.

- Rúmí

Podívejte se na přírodu, v jakém hlubokém tichu roste strom, květina, tráva - jak tiše vycházejí a zapadají hvězdy, měsíc, slunce. 

- Matka Tereza

Změna - Cesta krizí

To, co naše ego nenávidí ze všeho nejvíc na světě, je změna - a to i když nám současný stav nevyhovuje nebo je dokonce příšerný.

- Richard Rohr

Můj nejhlubší objev sebe samého:
jsem ten, koho miluje Kristus.

- Thomas Merton

Meditace

Meditovat neznamená bojovat s problémem. Meditovat znamená pozorovat. Tvůj úsměv je toho důkazem. Dokazuje, že jsi k sobě laskavý, že slunce uvědomování v tobě září že zvládáš svou situaci. Jsi sám sebou a dosáhl jsi trochu míru.. 

Thich Nhat Hanh

nejbližší setkání, pozvánky, aktuality

přečtěte si jako první, co je nového

jak to vidím

sexualita 

Sexualita je Božím darem, je krásná, čistá a svatá sama o sobě. Není jen jakýmsi reprodukčním nástrojem. Tragickým omylem některých křesťanů je redukce sexuality na pouhou soulož. Je to směšné i smutné zároveň. Dar sexuálního prožitku v těle i duši je dána člověku proto, aby přinášela radost a rozkoš ze spojení a blízkosti. Pro křesťany je závazné pouze učení Ježíše Krista, který se vůči sexualitě nikde nevymezuje a nikoho za jeho sexualitu neodsuzuje. Jeho jediným měřítkem je láska.

přítomnost

Dlouho jsem věřil, že tam, daleko a potom. Pak jsem poznal něco jiného. Není-li tady v srdci, pak Bůh není. Není-li v tomto okamžiku tady, pak není ani "tam".  Není-li v těle, pak není ani v duši. Ježíšovu modlitbu "Aby všichni byli jedno" lze vidět i jako jeho prosbu k nám všem, abychom vnímali jednotu, která prostupuje celým Vesmírem. Rozdíly mezi námi jsou ve skutečnosti mnohost Boží, radost ze života, který stále proudí, mění se a spojuje.

náboženství

Věřím, že náboženství nás má přivádět k Bohu. Pro mnoho z nás bylo křesťanství dlouhou dobu jen rozhodnutím, životním stylem, berličkou, kterou někoho můžeme přetáhnou, když nás ohrožuje. Nemyslím si, že Ježíš přišel založit jen církev. To by bylo nesmírně málo. Ježíš přišel otevřít brány království nebeského a také to udělal. Církve, lépe řečeno společenství, udělaly sami ze sebe svůj vlastní cíl. Ve skutečnosti jsou společenstvím poutníků, jsou tu aby ukazovaly jako Maria na ikonách: ke Kristu, který je Cesta, Pravda a Život.

nejnovější příspěvky

Jsme ponořováni do tajemství hlubšího než slova. Do tajemství Počátku. Náš dualistický svět je čím dál víc rozdělený, čím víc lpí na představě dobra a zla, aniž by byl schopen prožívat hlubinu. Domnívám se, že Ježíš nás vede k Velké Jednotě všeho, chcete-li k Lásce. Je to cesta za pocity a myšlenky, ze smrti do života: "Amen, pravím vám:...

Každé církevní společenství je vystaveno zvláštnímu pokušení. Ježíš o něm mnohokrát mluví v evangeliích - je jím pokrytectví a fanatismus. Obojí zabíjí. První zabíjí ducha v člověku a vede k lhostejnosti ke stvoření, druhé zabíjí církev jako společenství všech, které Bůh miluje. Nejinak je tomu v případě vztahu církve a lidské sexuality, která bývá...

Občas zaslechnu stesk a nářek. Prý zrušené nebo omezené bohoslužby. Cha. Tak se podívejte na lékaře a sestry, na všechny, kteří pečují, pomáhají, dávají kus sebe pro záchranu druhých (dělali to vždy). Nefňukaj nad omezeními, ale v omezeních zachraňují druhé! Ne. Bohoslužby nikdo neomezil, nezrušil. Naopak. Bohoslužba byla vždy především služba těm...

 

Nejsme oběti nebo viníci. Jsme lidé. Jsme stvoření Bohem k lásce, která klesá a znovu hledá cestu. Jsme tu, abychom se nevzdávali a pomáhali ostatním nevzdávat se...