Vítejte na stránkách bratra Filipa. Každý den tu najdete krátký text, zamyšlení, modlitbu nebo pozvánku, či odkaz. Poustevna je duchovním prostorem, který je otevřený všem lidem dobré vůle.

Pokoření

20.04.2018

Musím uznat, že jenom nemoc a bolest mě dokáže zbavovat pýchy, nebo lépe řečeno ji oslabovat. Jedináčkovské ego zarámované církevní funkcí potřebuje hodně prosit o dary pokoření. Dívám se dnes ráno na Marii. Malý obrázek, který jsem dostal. Na malou chvilku chápu, že Bůh vstoupil do našeho světa skrze její pokoru. Krásná a přitom neviditelná,...

Kolikrát v dějinách církve byl právě osel prospěšnější než někteří "dobří křesťané"? Osel Ježíše zahříval v jesličkách, nesl jeho maminku na cestě do Egypta, na jeho zádech přijel Spasitel do Jeruzaléma. Na bedrech chytrých a zkušených je nesen dnes spíše strach, varování - jakkoliv dobře míněná, ale život, radost a vzkříšení to bohužel není.

Zlé a dobré

18.04.2018

Rozlišit dobré a zlé. Vzpomeňme na hadova slova v ráji: "Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." (Genesis 3). Znát "jako Bůh" dobré i zlé. Pomocí příběhů, které si lidé vyprávějí od počátků, lze velmi dobře porozumět vlastní rozpoluplnosti. Vraťme se ale k oněm třem...