S A D H A N A

Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."  

Lk 9:62

Je to sama skutečnost hmoty a dechu, která potřebuje úctu. Nikoliv Bůh daleko, potom a za odměnu. Ale Bůh bezpodmínečný a milující.


NEWSLETTER SADHANA