Vítejte na stránkách bratra Filipa. Každý den tu najdete krátký text, zamyšlení, modlitbu nebo pozvánku, či odkaz. Poustevna je duchovním prostorem, který je otevřený všem lidem dobré vůle.

na Květnou neděli tradičně čteme pašije. Slovo "pašije" (z latinského passio - utrpení) označuje oněch několik dní, kdy Ježíš přijel do Jeruzaléma, lámal chléb se svými učedníky, byl zrazen, zapřen, popliván, bičován a ukřižován a třetího dne vzkříšen. K četbě pašijí bychom mohli přidat i četbu jmen. Mohli bychom třeba začít četbou jmen židovských...

Tenkrát, když jsme zjistili, že rodiče nejsou bohové, ale lidé, kteří na sebe křičí, nesnášejí se, ubližují si, jsme si možná řekli, že budeme jiní. A tak jsme vzali na sebe kříž, který měl odčinit všechno zlo a vrátit náš svět tam, kde maminka i tatínek milují a jsou milováni. Později jsme pocítili nesnesitelnou tíži takového břemena, a co...

Ať se stanu v každé době,
nyní a navždy,
ochráncem těch bez ochrany,
vůdcem pro ty,
kteří ztratili cestu,
lodí pro ty,
kteří plují přes oceán,
mostem pro ty,
kteří přecházejí řeky,
úkrytem pro ty,
kteří jsou v nebezpečí,
svítilnou pro ty,
kteří nemají světlo,
útočištěm pro ty,...