Vítejte na stránkách bratra Filipa. Každý den tu najdete krátký text, zamyšlení, modlitbu nebo pozvánku, či odkaz. Poustevna je duchovním prostorem, který je otevřený všem lidem dobré vůle.

Ježíšova slova jsou nepochopitelná rozumem: "Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník." Nenávidět svůj život? Ztratit svůj život? To zní dost šíleně, je to téměř nepřijatelné, ale...

Před spaním

16.03.2018

Světci nás fascinují svou prostotou. Oni stojí před Bohem vždy téměř nazí. Když mluví je to spíše prosté než filosofické, když jednají - nechtějí nic získat, ale spíš darovat. Duchovní cesta, kterou v životě prošli, byla plná ztrát a odkládání. Tady se rodí jejich nahota a prostota. Nejde tu jen o majetek, krásu a sílu. S apoštolem Pavlem říkají...

Jaký to nerozum. Ptát se kněze na život. Pokaždé když odejdou, tak o tom přemýšlím, občas kvůli tomu nemůžu spát, budím se a znovu usínám, nevím co si s tím počít. Desítky lidí týdně přijde, napíše, zavolá. Hledají život, hledají naději, hledají sami sebe, chtějí zpět svou tvář. Kdyby jen tušili, že se ptají člověka, který sám vynakládá spousty...