Filip Štojdl

vezmi svůj kříž a následuj mne

Cestou obnovy světa není lepší učení, ale dialog v laskavosti a pokoře, že Víra, Naděje a Láska je vždy vprostřed nás.