Ať uchvátí, prosím, Pane,
ohnivá a sladká moc tvé lásky mou duši
skrze všechno, co je zde pod nebem,
abych zemřel láskou k tvé lásce,
jako tys zemřel z lásky k mé lásce.

František z Assisi

Naším úkolem není zastavovat řeku, měnit její koryto, určovat, kdo či co do ní smí vstoupit. 

Právě tím jsme se vyčerpali, tím jsme unavení, nemocní a v krizi, že bráníme životu aby byl. Aby do našeho života vstupovali lidé, a tím i Bůh...

Nechat proudit řeku prostřed vlastního srdce. Dovolit životu, aby byl přijímán i darován.

 

prolomil se led a my se ocitli na hlubině, dýchej

Bohoslužby nemocných a společenství

Modlitby za uzdravení, slušní Evangelia a Přijímání

Od roku 2017 se pravidelně scházíme k bohoslužbám za nemocné. Všichni jsme jedno tělo Kristovo. Každé pondělí od 16. hodin, se k nám můžete připojit. Po mši jste zváni i k jednomu stolu na něco dobrého.

Doprovázení

Nemusíme být na všechno sami, všichni potřebujeme přijetí

Rád vám věnuji svůj čas k individuálnímu doprovázení. Napište mi a domluvíme si první setkání. Nabízím naslouchání, přijetí svátosti smíření se zachováním zpovědního tajemství, rozhovor, konzultace přes Skype.

Zápisník

Texty, zamyšlení, kázání, modlitby a další inspirace.

Nic z toho, co je zde psáno není návod. Jsou to slova, která touží stát se tělem. Pravda je v tichu srdce, v blízkosti a dotyku. Děkuji za možnost sdílet své srdce otevřeně spolu s vámi. 

Ježíš: "Vezmi svůj kříž a následuj mě!"

 

Za hranicí myšlenek o konání správných a špatných věcí je místo. Potkáme se tam.

Rúmí