"Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?" Ježíšova otázka se týká i těch, kterých se přišel zastat, těch, které měl za své. Malých, nevýznamných, hloupých, chudých, hříšných, nemocných. Jakoby v ruinách našeho života zaznělo: "Vem si všechno,...

Vzpomínám si jak jsme se na základce museli nejprve zeptat učitele, zda si můžeme dojít na záchod. Rodiče nám dovolili jít ven s kamarády; zkrátka ptali jsme se a svět nám odpovídal. Tenhle druh otázek, se později usadil uvnitř.