SPOLU V JEDNOM SRDCI

- tělo a duše jedno jsou -

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás."

( Ježíš, J 15:12 )

Naším úkolem není zastavovat řeku, měnit její koryto, určovat, co smí přitékat a odtékat. Tím jsme se vyčerpali, že bráníme životu aby byl celý. 


Doprovázení

Nemusíme být na všechno sami, všichni potřebujeme přijetí

Rád vám věnuji svůj čas k individuálnímu doprovázení. Napište mi a domluvíme si první setkání. Nabízím naslouchání, přijetí svátosti smíření se zachováním zpovědního tajemství, rozhovor, konzultace přes Skype.

doprovázení v nouzovém stavu zdarma <

čtvrtek a pátek / 15. až 18. hodin / po předchozí domluvě

Cítíte, že na vás doléhá osamělost? Potřebujete se svěřit, promluvit si, společně se pomodlit? Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte mne prostřednictvím mého webu. Jsem k dispozici na SKYPU, telefonu a nyní i OSOBNĚ (Praha/Mirovice).

prosinec na pobřeží

pokoj

Ježíši, náš pokoji, když naše rty mlčí, naše srdce ti naslouchá a také k tobě mluví. A ty říkáš každému: odevzdej se docela prostě životu z Ducha svatého, tvá troška víry k tomu stačí.

- Bratr Roger

láska

Když je v nás pochybnost, tvá láska k nám není o nic menší. Chtěli bychom se odvážit riskovat kvůli tobě, Kriste. A slyšíme tvoje slovo: "Kdo dá život z lásky ke mně, nalezne jej".

- Bratr Roger

dech

Dechu Boží lásky, Duchu svatý, do hlubiny naší duše vkládáš víru. Je jako vzmach důvěry, který se v průběhu našeho života tisíckrát obnovuje. Tato důvěra nemůže být než docela prostá, tak prostá, že ji může přijmout každý.

- Bratr Roger

Pokojný advent. Doufám, že v tomto dopise naleznete nejen inspiraci a informace, ale spíš si moc přeju, ať v něm najdete naději a radost, kterou chci s vámi všemi sdílet. Najdete zde několik pozvánek, program farnosti, některé změny týkající se kostela a farnosti, a také plánovaná setkání na jaro a léto 2021.

Lis 29

Advent

Čekáte, že na konci ADVENTU se narodí Ježíšek? Vždyť Ježíš se už dávno narodil. Čekáte, že po smrti bude věčný život? Existuje-li věčný život, tak tento, který máme je jaksi mimo něj? Očekáváte druhý příchod Kristův? Že přijde Kristus a ujme se všeho za nás, zjedná pořádek, pochytá lupiče v oblecích a konečně bude konec?

Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jan 2, 15-16)

Možná také vyhlížíte ve své víře Krista, který přijde. Snad jste také odložili uzdravení do budoucích podmínek a přání. Je dost možné, že čekáte Krista oděného slávou a důstojností, Krista v zářivé zbroji, který se staví na tu naší - správnou stranu. Vypadá to stále tak, že Bůh se kamsi skryl. Myslím si, že to vskutku udělal. A udělal to...


Nejsme oběti nebo viníci. Jsme lidé. Jsme stvoření Bohem k lásce, která klesá a znovu hledá cestu. Jsme tu, abychom se nevzdávali a pomáhali ostatním nevzdávat se...