Staré teologické tradice zmiňují tzv. "tajemství osmého dne", ve svém výkladu o něm mluví i sv. Řehoř z Palamy. Abrahamův příběh i Proměnění na hoře je dotykem tohoto tajemství. Po šesti dnech stvoření, dne odpočinku, se počíná další etapa. Království Boží vstupuje znovu a znovu.

Dante napsal, že v posledním kruhu pekla je led a mráz. Hus i sv. Bernard říkají, že nepravost se rozmáhá tam, kde chladne láska. Kateřina Sienská prosí, aby se zvedl oheň svaté touhy. To všechno jsou samozřejmě jen přirovnání. Pokud však procházíme časem zkoušek, naše duše denně čelí přívalům beznaděje, pomluv a pochybností, pak se také odehrává...