Buď vůle tvá

Když se budete učit tančit, musíte se nejdřív naučit správný postoj. Stejně tak ve sportu, cvičení jogy i jinde. Pokud se chceme naučit modlitbě, pak je to stejné. Říct "Buď vůle tvá" je jedno z nejtěžších duchovních cvičení. Pokud přešlapujeme ustrašení, pokud i klečíme, ale vidíme v Boží vůli jen splnění svých přání, pokud jsme plní nenávisti, bylo by lepší se sebrat, nemodlit se a jít na procházku a pár dní počkat. Ježíš říká: "Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci." Správný postoj v modlitbě nese různá jména: důvěra, naslouchání, odevzdání, pokoj a dobro, radost, chudoba. Jsou to slova, o kterých je dobré uvažovat, podobně jako myšlenka sv. Jana od Kříže: "Chceš-li být dokonalý, prodej svou vůli a dej ji chudým duchem a jdi ke Kristu cestou mírnosti a pokory a následuj ho až na Kalvárii a ke hrobu."