Bez radikálního odpuštění, které nedbá na pravidla - odpuštění přijímaného a dávaného - nemůže být vůbec nic obnoveno. Samotné odpuštění boří náš zavrženíhodný svět, ve kterém se s milostí kšeftuje. Milost je nepochybně tím darem, který může působit, jenom když je svobodný, zcela svobodný. Bez odpuštění není žádné budoucnosti. Zraňovali jsme se...

Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí.
Přesto jim odpusťte.
Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní
ze sobectví a nízkých motivů.
Zůstaňte laskaví.
Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele
a opravdové nepřátele.
Přesto pokračujte.
Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou,
vy ale zůstaňte upřímní a čestní.
Strávíte-li...

Jaké to překvapení. Myslíte si, že Ježíš byl odsouzen a zabit nějakou bandou zločinců a hrdlořezů, lupičů, kriminálníků, nebo nějakým vyšinutým vrahem? Jaké to překvapení, když se podíváme blíž. Byli to lidé, kteří horlili pro dobro, často hovořili o Bohu, dodržovali desatero, odváděli desátky a účastnili se náboženských obřadů v chrámě. I tady...

Jsem hříšník, člověk plný vin a nedokonalosti, člověk sebestředný a sobecký, možná prostě člověk (kéž by), a přece doufám, že sestup je způsob jak poznat Boží milosrdenství. Vždyť "k Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli," jak se praví v evageliu.
Vzpomínám na jeden příběh. Byla svolána rada, na niž byl pozván i otec Mojžíš, on...

Ženská tvář Boha, tedy minimálně polovina jeho celistvosti, je přitom nádherná. Zahlédll jsem ji ve Fátimě, Lurdech, Medjugorje, Filipově nebo v Turzovce. Paradoxně ne v těch místech samotných, ale ve tváři všech, které jsem tam potkal. Nedávno jsem křtitl chlapa v mých letech (kolem čtyřicítky), o jehož rodičích je v evidenci jen "neznámí." Řekl...

Sestry a bratři. Ve čtvrtek jsem byl na návštěvě u táty a on mě prosil, ať mám nějaké kázání, které povzbudí a pomůže, že toho srážení druhých a pořvávání je už nějak moc na světě. Víte táta na tom není se zdravím právě dobře, a rodiče se mají poslouchat. Jako sluníčkář bych se z toho mohl vykroutit třeba hojnými citacemi...

Kdo jsem, abych kohokoliv soudil, radil někomu nebo vyzýval ke změně? Nemám přece nic než svoje hříchy a Jeho milost. Cokoli vykonám je možná na první pohled dobré, ale uvnitř svázané neviditelnými i viditelnými pavučinami ega. Jediné, co mohu je otevřít s tebou prázdné ruce a poprosit jako žebrák, se vší tou touhou vyškemrat aspoň čtyřitcet korun...

Mám velmi rád ten sentimentální, obrázek Srdce Ježíšova a Mariina. Bernard z Clairvaux věřil, že sentimenty jsou podstatnou částí lidské duše a jsou plny toho, co nazýváme vášeň. Vášně, jakkoliv jsou plny rizik a zmatku, mohou působit bolest, působí také jako probouzející síla. Zdá se, že všechny opravdové symboly, mají-li nás proměnit, musí být...

Modlitba

25.06.2019

Pane prosím chvilku mi dej a poslyš