duchovní doprovázení v krizi

Duchovní doprovázení v období krize, pochybností a hledání osobní cesty

Věřím, že krize je ten nejlepší čas našeho života. Je to dar, který nemá být trestem, ale cestou k sobě samému. To, že nerozumíme, nevíme, tápeme, je proces, kterým procházíme všichni.

Potřebujete-li se zorientovat, hledáte odpovědi na existenciální otázky, či jen nevíte jak dál, je dobré se zastavit a rozhlédnout se. Existuje celá škála terapií a každý si může vybrat. Není nic špatného na tom, vyhledáme-li psychiatrickou, psychologickou či psychoterapeutickou pomoc. Je to dokonce předpoklad k tomu, aby vedle toho mohlo probíhat duchovní doprovázení. Domnívám se, že vedle užívání léků a klinické profesionální psychoterapie, je duchovní doprovázení a koučink předpokladem k přijetí sebe sama.

Prožíváme svůj život na všech jeho hloubkách. Procházíme partnerskými problémy, odcizením, sklíčeností, smutkem, schází nám pocit hodnoty sebe sama, vyrovnáváme se s nemocí, či smrtí blízkého člověka. Věřím, že právě v těchto chvílích jsme nejen zranění, ale zároveň otevření k tomu, aby se našich ran dotkl Bůh. Věřím, že Ježíš uzdravoval a uzdravuje na mnohem hlubší úrovni našeho vnímání a používá k tomu i naše sny, nevědomí, tělo a dokonce i naše hříchy.

Duchovní doprovázení - základní okruhy  (stručně)

  • přechodové rituály na vlastní kůži s doprovázením (výpravy do hor, etc.)
  • liminální prostor (dny ve tmě)
  • psychospirituální krize (on-line i osobní setkání 1-3 hodiny - doprovázení)
  • životní ztráty a změny jako je rozvod, úmrtí v rodině, etc. (on-line i osobní setkání 1-3 hodiny)
  • zpověď, pastorační rozhovor, útěcha nemocných, eucharistie, etc. (2 hodiny týdně - zdarma)
  • doprovázení umírajících (dle dohody s rodinou a přání umírajícího, osobně!)
  • bohoslužba v domácnosti (zádušní mše s intencemi), exorcismus, etc... (dle dohody)
  • noční hlídka (rozhovory v noci a v brzkých ranních hodinách (dle předchozí dohody)

Koučink - duchovní poradenství a doprovázení

Základem každé pomoci je ochota k uzdravení. Většina z nás se překvapivě uzdravit nechce (znamenalo by to změnu a ego změnu nesnáší), někdy se dokonce naše bolest stává součástí vlastního prožívání identity. Neposkytuji koučink a doprovázení neplnoletým, lidem závislým na alkoholu a jiných drogách, a lidem, kteří procházejí vážným psychotickým stavem. Základním bodem bude naše první setkání, na kterém se zorientujeme a budeme společně hledat to, co mohu poskytnout, a kde už mé kompetence nejsou (psychoterapie, psychiatrie, atp.). Ideální interval setkávání je jedenkrát týdně na dvě hodiny (online Skype a Zoom nebo osobně).  

Pokud si nejste jisti, nebo máte další dotazy, volejte na tel.: 777 617 261

Cena: 850.- za jedno sezení (50 min.) 

Cena za dvě hodiny (1850.-). 

Církevní obřady a další jsou zdrama - respektive vítáme příspěvek na kostel nebo některý z hospiců.

Spirituální krize

Spirituální krize člověka je vždy příležitostí. Je však také tím nejnebezpečnějším obdobím, pokud zůstaneme sami a nepožádáme o pomoc. Krize se totiž dotýká všech našich částí. Týká se stejně naší duše jako fyzického těla, dotýká se vztahů. Každé zdravé náboženství nás vede k otázce, kým doopravdy jsme. Dnes žijeme příliš odtrženě od něčeho takového, od místa, kde je normální si takové otázky pokládat. Kristus na tuto otázku odpovídá: jsi milovaný - jsi milovaná. Odpovídá nejenom slovy, ale i svým tělem. Věřím, že spirituální krize je šancí jak najít své pravé Já. Je však třeba počítat s tím, že na této cestě se musíme vzdát mnohých věcí, na kterých lpíme, abychom je mohli milovat, abychom je nechali jít. Nevěřím ve snadná řešení. Nicméně bych rád varoval před lacinými řešeními, která obcházejí rozhovor s psychologem či psychiatrem, nebo alespoň praktickým lékařem. Užívat antidepresiva, navštěvovat psychoterapii a využívat další možnosti moderní medicíny není v rozporu s duchovní cestou, je to její přímá součást. Možná bude stát za úvahu například využití hlubinné psychologie. Doporučuji seznámit se blíž s možnostmi tzv. hagioterapie, kterou u nás v ČR vede MUDr. Prokop Remeš.

Modlitba

Modlitba je jednou z velmi prostých způsobů uzdravení. Nemá vůbec nic společného s přeříkáváním nějakých "zaklínadel" či opakováním předepsaných básniček. Navíc modlitba je dostupná okamžitě. Z těch nejdostupnějších je tu např. tzv. Ježíšova modlitba: "Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou." Její neustálé opakování vede k tomu, že se modlitba rozezní uvnitř nás samotných. Můžete jí opakovat třeba i celý den. Velmi brzy vám také přijde odpověď. Další modlitbou, kterou mám ve velké úctě, je modlitba Andělského pozdravení: "Zdráva's Maria, Milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná jsi mezi ženami, a požehnaný je plod života tvého Ježíš." Tato modlitba nás vede k naší podstatě: jsme požehnaní a můžeme dát tomuto světu i sobě samotným Ježíše. Maria je Matkou Ježíšovou, Maria je také plně člověkem, ženou, přijímající a tak i požehnanou. Ona nás mnohému může naučit.

Časem zjistíte, že modlitbou může být vše co děláte. Upéct koláč je modlitbou poděkování a radosti, je to modlitba chuti a sdílení. Stejně tak může být modlitbou sprchování se, procházka, jakákoliv tvůrčí činnost a jistě i naše sexualita. To vše je totiž vyjádřením spojení.

Odpuštění jako lék

Učíme se celý život umění odpouštět. Podle Ježíše je to jediný lék. Jenomže nelze odpustit jiným a neodpustit sobě, odpustit sobě a neodpustit druhému. Odpuštění je snadné, ale dojít k jeho celosti tak úplně snadné není. Velmi krásně to v knize Spojení s Bohem popisuje Anthony Mello:

"Všimli jste si, že nám nikde v Novém zákoně Ježíš neříká, že musíme projevit lítost, abychom dostali odpuštění za hříchy? Ne, neříká to nikde, a to se samozřejmě týká i lítosti nad hříchem. Zkrátka ji přímo nevyžaduje. A zatímco se ztrácíme v něčem, co po nás Ježíš vlastně přímo nevyžadoval, šikovně přehlížíme to, co přímo a neústupně vyžadoval. Říkal: "Chceš-li od mého nebeského Otce odpuštění, musíš odpustit svému bratrovi."

Každý odpuštěný hřích se stává šťastnou vinou - způsobem uzdravení duše. Proto se domnívám, že je velmi podstatné přiznat si naší vinu. Anonymní alkoholici to vyjadřují pátým krokem z dvanácti: "Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb." 

Vědomí, přijetí, přiznání si reality, to je 60% úspěchu. Tím, že obviním druhého se nevyléčím. Pak by platilo to, co říkal Gándhí: "Oko za oko a svět bude slepý."

online rezervace setkání

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdím e-mailem.