aktuální texty a modlitby

Tento text byl psán pro týdeník Český Zápas na téma "Duševní onemocnění a pastorace nemocných." Pojal jsem ho sebezkušenostně a především jako touhu destigmatizovat toto duševní nemoc, která v naší společnosti probouzí spíše strach a odsuzování, případně zlehčování.

Většina z nás je závislá. Závislost je psychická chronická nemoc, která se dotýká téměř každého, aniž by si to uvědomoval. Stačí se projet tramvají a podívat se kolik lidí si kontroluje své statusy na sociálních sítích. Když se řekne ZÁVISLOST, obvykle si lidé představí jen alkohol, drogy nebo gamblerství. Ale tak tomu přece není. BUĎME K SOBĚ...

Ježíši stále jen čekáme na to, co má přijít zítra nebo za tisíc let, ale tvá Milost je s námi bez přestání. Jsme stejně ustrašení, jako ustrašení učedníci schovaní za závorou v malé místnosti. Máme pocit, že nejsme připraveni, že nejsme dost dokonalí a svatí, abys na nás vlil svého Svatého Ducha, ale vždyť tohle od nás nežádáš.

Všichni jsme pravděpodobně už prožili nějaký vztah. Osobně to slovo nemám moc rád, raději používám "jít pospolu". Ale na tom tak nesejde. Jsme povoláni jako muži a ženy jít pospolu dlouhou či krátkou cestu, kéž by byla dlouhá a pevná. Co si však na počátku neuvědomujeme, je že stejně tak jako jdeme po horských pěšinách, i tady jsou strmé skály,...

žehnám Vám všem a děkuji, cítím vděčnost, modlím se za vás a touto cestou také posílám dopis, který si můžete v příloze stáhnout. Štastny ať jsou všechny bytosti.

V neděli 21. května jsem směl po mnoha měsících opět slavit bohoslužbu s přáteli a věřícími různých denominací. Bylo to pro mne opravdu silné, především proto, že většina z těch, kteří se zúčastnili, mi pomohli v nejtěžších chvílích mého života. Cítím velkou vděčnost a děkuji Síle větší než je ta moje - Bohu, kterému odevzdávám svůj život.

SVOBODA PRAVDY

14.05.2023

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.EVANGELIUM Jan 14,15-21