DEZINTEGRACE

22.10.2023

Zdravá spiritualita nás osvobozuje.Na rozdíl od náboženství, které svazuje, nařizuje a nebudeme si nic vykládat, zotročuje. Spiritualita osvobozuje srdce i tělo zároveň, teprve tam smíte zažít opravdové svaté přijímání. Povšimněte si jak téměř každé náboženství ignoruje tělo, nebo ho dokonce pronásleduje, jako by nemělo žádný jiný význam. Ale proč jsme se tedy narodili v těle? Proč Bůh sestoupil na tuto zemi jako člověk (Ježíš) a vybral si tělo ženy, která tomuto tělu dala život. Proč Jan na začátku svého evangelia říká, že se slovo stalo tělem? Toxický obraz, který téměř všechna náboženství vytváří nemá se zdravou spiritualitou nic společného. Vše zaměřuje na duchovní srdce, nebo hlavu, ale neintegruje. A přitom to by mělo být jejím základem. Zvlášť podivný je tento proces v křesťanství, kde Ježíš v eucharistické modlitbě říká "toto je moje tělo, které vydává se za vás, toto je moje krev, která se za vás prolévá." Zdá se, že duchovní nemoc, kterou trpíme je dezintegrace.