videa

Večerní modlitba se čtením evangelia: .... Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Jan 15, 15

Den D

11.06.2021

Neunikneš jim tím, že uprchneš někam vysoko. Propasti křičí. Je o tom psáno v Písmě, měl bys vědět. A jejich hlas uslyšíš, i kdybys prchl na nejvyšší horu. Jejich křik přehluší údery tvého dláta a vždy to bude něco, s čím ses dosud nevyrovnal. Jsi dlužen horám? Pak jsi dlužen i propastem. Toužíš po vrcholcích? Pak nezapomínej na hlubiny!...

Zdrávas Maria

03.06.2021

Nazaretské tajemství / krátké zamyšlení o Marii na jedné cestě / "Maria má raději napodobování než obdivování." Terezie z Lisieux