videa

Jako kněz jsem vždy žehnal lidem, a nikdy jsem neměl problém požehnat lidem stejného pohlaví, stejně tak jako muži a ženě, kteří se spolu vydali na cestu s Ježíšem.... Toto video je především touhou vyjádřit prostý fakt, že máme žehnat, cítit vděčnost a pečovat o spojení se svým nejhlubším jástvím ve znamení protikladů, které se navzájem potřebují....

Všichni v zásadě jdeme po cestě, která by měla vést k přijetí sebe sama. Je to cesta individuace. Je to cesta k níž prostě patří kříž a následování Krista. A každá cesta je samozřejmě také protkána jistým nepohodlím. V těchto nekomfortních zónách se teprve ukazují naše limity, hranice a zdroje, a teprve tady si uvědomujeme také to, že jsme součástí...

Procházka protkaná úvahami o modlitbě, její jednoduchostí a tělesnosti. Nestane-li se naše modlitba prostou, pak se obávám, že to nebude modlitba, ale jen fráze bez spojení se srdcem.

Věřím, že Bůh ve své celistvosti je tajemstvím a to nevyslovitelným. Přesto však zároveň vnímám, že Bůh má i svou ženskou tvář, která je už po staletí upozaďována. Mnohé ženy se tomu přizpůsobily natolik, že jim patriarchální systém vyhovuje. A přitom je to právě on, který ubližuje možná víc mužům, než ženám. Potřebujeme ženskou esenci, která by se...

Zde najdete JEDNODUCHÝ NÁVODna to, jak uzdravit sebe i svět. Je tak jednoduchý, že sám s ním mám problémy. Tak prosím neberte nic z toho, co říkám, že také dělám. Spíš se za tím vším belhám. MÁM, tak jako mnozí, PROBLÉM S PŘIJÍMÁNÍM. I proto točím svá videa, abych si to sám pro sebe uvědomil, ne proto, že bych něco...