videa

Každý z nás jsme na cestě a do velké míry se učíme a toužíme po přijetí v plnosti. Žádáme to od druhých, vstupuje to do našich vztahů, promítáme si do tohoto světa své tužby a nedostatky. Je důležité o tom vědět, kdykoliv se setkáváme s někým, kdykoliv uvažujeme o sobě samotných. Ještě důležitější je však vědět, že to, co hledáme...

Krátké zastavení na téma maličké víry, víry velké jako hořčičné zrníčko (Ježíš), jako kapka deště (Rúmí), jako zrnko písku (Blake). Tuto víru potřebujeme všichni velmi nutně objevit, jinak uschneme. A na závěr ještě jedna delší modlitba k Ježíšovi, modlitba odevzdání a důvěry.