videa

Video nejen o "zlých zbožných lidech", ale především o nejzatíženějších slovech na světě, jako je Bůh, láska nebo důvěra v život, který mezi námi protéká a spojuje nás v různosti a zdánlivé rozporuplnosti, jež je sama o sobě spíše darem. Pokojné letní dny všemu a všem.

Občas si uvědomíme svůj dech jen když jdeme do sedmého patra pěšky po schodech, občas se cítíme přidušení tím vším, co se kolem nás děje. Svátky jako jsou Vánoce, Velikonoce nebo právě přicházející Letnice (Seslání Ducha svatého). Letnice jsou asi nejméně srozumitelným svátkem, a přitom si stačí přečíst kousek z Janova evangelia: Po těch slovech na...

Modlitba není odříkávání mrtvých frází, jak se mnoho lidí domnívá. Dotýká se přímo našeho těla, srdce a duše, přemáhá úzkosti a strach, spojuje a nikoliv rozděluje, je sama o sobě nadějí. A pokud už chcete nějaké slovo, které se můžete modlit, pak je to "děkuji". Protože naše civilizace je zaměřená na tmu, aniž by vnímala světlo v nás....

V Janově evangeliu nalezneme Ježíšovu modlitbu, kterou se nás všechny modlí On sám, už dva tisíce let. Zůstává a navždy zůstane mysteriem, k němuž se můžeme vracet, a v kontemplaci jej nechat, aby prostupovalo naše srdce...

Z nějakého důvodu jsme se soustředili na velmi nemocnou postní praxi. Nedáme si steak a Pán se v nebíčku blaženě usměje. Odřekneme si sex, a Pán zajásá, protože rozkoš je něco, co přímo nesnáší. Podobné je to s hříchem.

Vnímám postní dobu jako příležitost přijmout sebe sama, přijmout život, vstoupit do něj s plnou silou a užívat jej k radosti. Mnohým lidem je toto období trnem v oku, některým připadá jen jako sebemrskačství, ale ve skutečnosti je příležitostí vyzvednout z hlubin, z jádra vlastní duše, život a konečně ho žít a nenechat se pohltit smrtí. Ježíš byl...

Kdych mohl tak nazvu křesťanství jinak, Pro mne je to náboženstvím přijímání. Ať už jde o běžnou skutečnost, tak i o celistvost sebe sama.

Zamyšlení o lásce, která potřebuje celistvost / zastavení z dopolední novoroční procházky / záměrně jsem se vyhnul slovu lásky nejtěžšímu - eucharistia k tomu se vrátím o letošních Velikonocích