videa

Každý z nás jsme na cestě a do velké míry se učíme a toužíme po přijetí v plnosti. Žádáme to od druhých, vstupuje to do našich vztahů, promítáme si do tohoto světa své tužby a nedostatky. Je důležité o tom vědět, kdykoliv se setkáváme s někým, kdykoliv uvažujeme o sobě samotných. Ještě důležitější je však vědět, že to, co hledáme...

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. 

Maria z Nazaretu