Stín, celistvost a individuace

17.07.2023

Všichni v zásadě jdeme po cestě, která by měla vést k přijetí sebe sama. Je to cesta individuace. Je to cesta k níž prostě patří kříž a následování Krista. A každá cesta je samozřejmě také protkána jistým nepohodlím. V těchto nekomfortních zónách se teprve ukazují naše limity, hranice a zdroje, a teprve tady si uvědomujeme také to, že jsme součástí velkého nevyslovitelného tajemství. Hlubinná psychologie by tento proces nazvala jako práci se stínem. Stín není tma, ani zlo! Více naleznete v dopise pro přátele, který můžete také dostávat na mail dvakrát měsíčně, nebo si jej stahovat na mých stránkách v sekci LIMINÁLNÍ PROSTOR)