Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze se stal rozbuškou v ekumenických vztazích v Česku. Kateřina Rózsová zjišťovala, nakolik je Mariánský kult prubířským kamenem sebeidentifikace jednotlivých církevních společenství. Režie J. Rásocha

Pod titulem Když přicházejí andělé vyšla knížka Filipa Štojdla, plzeňského biskupa Církve československé husitské. Nevidí se často, aby představitelé institucionální církve vydávali knihy jako je právě ta Filipova. Preláti obvykle píší rádi a hodně, takže o všelijaká moudra našich hierarchů není na pultech knihkupectví nouze, třebaže se vtírá...

Přednáška o Bernadettě Soubirous, Lurdech a Panně Marii nás zaveden na úpatí Pyrenejí. Vypravíme se společně do roku 1858, kdy malá Bernadetta sbírala dříví nedaleko jeskyně, kde se jí 11. února zjevila paní v bílých šatech. Setkáme se nejen s Bernardettou, které nikdo nevěřil, a která o několik let později zemřela stranou tohoto světa, ale také o...

Přednáška o vině, trestu a vykoupení, je koncipována jako cesta Božské komedie. Spolu s Dantem projdeme peklem a očistcem, abychom vstoupili do ráje. Během dvou hodin se zamyslíme nad smyslem hříchu, učením pouštních otců o démonech, představách středověku o posmrtném životě a možnostech využití těchto poznatků v psychoterapii a nahlížení na krize...