Byl jsem hned několika lidmi požádán o vyjádření k divadelnímu představení "Naše násilí a vaše násilí". Troufám si říct, že většina kritiků hru dramatika Olivera Frljiće nikdy neviděla a jeho práci vůbec nezná. Konec konců i díky mnoha protestům bylo představení beznadějně vyprodané ještě před českou premiérou. Ani já jsem inscenaci neviděl, takže...

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze se stal rozbuškou v ekumenických vztazích v Česku. Kateřina Rózsová zjišťovala, nakolik je Mariánský kult prubířským kamenem sebeidentifikace jednotlivých církevních společenství. Režie J. Rásocha

Smysl svobody

25.10.2017

Skličující je, že si můžeme svobodně odhlasovat, že tady svobodu nechceme. Odhlasovat: ve jménu bezpečnosti, ve jménu jistot. Každé volby jsme tomu blíž.

Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě! A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní...