Ženská tvář Boha

Maria je určitým způsobem jak vidět Boha. Neříkám, že Maria je Bůh, kterému se máme klanět, ale říkám, že skrze Marii můžeme zahlédnout Boha v jeho celistvosti. Za celý dvacet století se podařilo patriarchální společnosti vytvořit Boží obraz, jako čistě mužský. Vidět ženskou tvář Boha se stalo tím, co nazýváme v psychologii tabu. Mariin syn si vybírá za učedníky muže, ale mezi jeho apoštoly patří také ženy. Zatímco učedníci se mezi sebou dohadují, kdo bude v Božím království jako první, tak ženy se učí jen z Jeho přítomnosti. Zdogmatizovaná církev se pokouší z Marie vyrobit Královnu, aby ji mohla dostat daleko od lidí (radikální katolicismus), nebo se jí bude pokoušet vymazat z Písma (radikální protestantismus). Ona však bude vždy tou nazaretskou dívkou s milujícím srdcem. Ostatně jen tímto srdcem je možné spatřit křesťanského Boha, a nikoliv rozmarné, pohanské božstvo.