Modlitba přítomného okamžiku

02.09.2023

Buďme přítomni v tomto okamžiku, nenechme si ho vzít. Je tím jediným co máme, jen v přítomném okamžiku k nám Bůh promlouvá. Jen v přítomném okamžiku se všechno nachází, nic není odmítáno a proto také je schopno přijmout sebe i Boha. Pomoz nám, abychom byli přítomni v oblastech, kterých se nejvíce obáváme, protože v nich máme vždy pocity prázdnoty, nudy, nicotnosti a zbytečnosti.

Pomoz nám najít prostor, který se nebudeme snažit naplnit myšlenkami a názory. Pomoc nám nalézt takové místo, aby se ty, milovaný a milující, mohl zjevit tam, kde trpíme hlady, žízní a prázdnotou. Dej, ať nejsme překážkou, ať je tu vždy dost prostoru pro tvé jednání.

Věříme Bože, že jsi nyní zde a tvé účastenství v nás probouzí naději. Děkujeme ti za každý den našeho života i za to, lže nám daruješ dar naděje. Děkujeme ti za to, že skrze Tebe smíme uzdravovat sebe i svět skrze odpuštění, důvěru a lásku.

Prosíme nauč nás pokoře, a nikoliv sebeponižování. Vlož do naší mysli myšlenky kterými toužíš abychom se zabývala do hloubky našich srdcí. Daruj nám laskavost srdce, obnov nás pane na Cestě za tebou, po níž nás vede Ježíš.

Dej nás Pane dohromady, my sami to nedokážeme. Věříme, že slyšíš tuto modlitbu a že ti na ni záleží ještě více, než nám. Modlime se tedy ne sami, ale celým Kristovým srdcem, Ježíšovým tělem, jímž jsme a smíme být.

Amen.

/ zpracováno podle modlitby R. Rohra - Naděje proti temnotám /

foto: www.shema.cz