Filip Štojdl

subham astu sarvadžagatam

Cestou obnovy světa není lepší učení, ale dialog v laskavosti a pokoře úctě k sobě samotným a tak i k druhým.