Archiv: Vstát z deprese

10.09.2020

Několik let psychoterapie a užívání léků mi ukázalo depresi i jako dar. Podstatné je, když si člověk přizná, že ho bolí duše a požádá o pomoc. Rád bych pomáhal destigmatizovat nemoc jako něco, co by nás mělo vyloučit ze společnosti "zdravých" a "silných", protože takové společnosti nejen nevěřím, ale považuji ji za velmi destruktivní. Zdá se, že všichni potřebujeme na prvním místě přijetí svých zranění. To je onen výchozí bod. Pomůže nám soucit, ale nepomůže nám pozice oběti. Ono přijetí se odehrává ve svaté Trojici (Bůh, druhý člověk a já). Všechno, co je oddělené se později stává patologií (fanatismus, závislost, narcismus).

Video z března 2017