Bůh je sexuální

05.08.2021

Bůh je sexuální. Bůh sám je spojením protikladů. V takového Boha věřím - neboť věřím a vyznávám, že je Stvořitelem/Stvořitelkou. Mužský Bůh je polovina pravdy. Bůh je i velmi ženský, na což celé západní křesťanství často zapomíná. Bůh je skutečností našeho těla s jeho touhou, rozkoší a blízkostí, spojenou s veškerou bolestí a utrpením. Chcete-li "spojením protikladů". Bůh je "nebezpečný", jak bych kdysi řekl, právě onou blízkostí těl a duší, která může v našem životě změnit vše od základů. V posvátném splynutí vyjadřuje Boží sexualita to, co nelze slovy jakkoliv vyjádřit a proto ani dogmatizovat. Jistěže teologie, hudba, poesie, malba či fotografie se tomu přibližují, ale i ony musí v určitém místě zmlknout před tajemstvím, které je větší než celý vesmír.

Richard Rohr to vyjadřuje následně: "Bůh vytrvale hledá cesty, jak se přiblížit a vstoupit dovnitř, stávat se intimním způsobem jedním, což nás vždy současně děsí i těší. Víme, že k tomu jsme byli stvořeni. Dokud toto nezakusíme a neuvěříme tomu, nejsme tvořeni. Anebo řečeno ještě chmurněji, byli jsme stvořeni zbytečně. Bůh o nás usiluje."