Den D

11.06.2021

Neunikneš jim tím, že uprchneš někam vysoko. Propasti křičí. Je o tom psáno v Písmě, měl bys vědět. A jejich hlas uslyšíš, i kdybys prchl na nejvyšší horu. Jejich křik přehluší údery tvého dláta a vždy to bude něco, s čím ses dosud nevyrovnal. Jsi dlužen horám? Pak jsi dlužen i propastem. Toužíš po vrcholcích? Pak nezapomínej na hlubiny! (Kámen a bolest, Karel Schultz) 


Psychospirituální krize, krize jako taková (jakákoliv) je příležitostí podívat se na svůj život jinak, nově, najít a přijmout svou cestu, milovat konkrétně, věřit v těle. Svým životem, takovým jaký je... Jednoho dne k nám vstoupí něco nečekaného, něco o čem jsme možná snili, nebo se toho báli, ale ono se to přesto přihodí.


Jděte a učte se, co to je: 'Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. (Mt 9:13) 


ve videu je použita báseň Carol Bieleck, v překladu J. Novotného