Nemoc jako lék

11.08.2023

Kdybychom tak věděli, že naše nemoc se může stát zdrojem uzdravení pro mnoho dalších lidí a samozřejmě i nás samotných. Nemoci se týkají těla i duše, naší minulosti, přítomnosti i obav z budoucnosti. Z určitého úhlu pohledu jsme takto nemocní vždy, když ztrácíme pevnou půdu pod nohama.

"Nikdy mne nenapadlo, kolik lidí s napětím pozoruje jak zápasím se svou nemocí, a jak moc jim dovedu pomáhat, když jim třeba napíšu pár řádek."

Tato slova mi řekla jedna mladá dívka, kterou čekala třetí chemoterapie. Ona pochopila ve svých dvaadvaceti, že její nemoc možná nezmizí, ale že zároveň obdržela obrovskou sílu a moc, která dává energii zápasit s každodenními problémy i jiným lidem.

Stejnou sílu uzdravovat máme všichni. Nikdy jsem nevěřil ve falešné kazatele, kteří uzdravují na stadionech, protože si chtějí koupit další bmw, ale v tuto dívku věřím. Ví o ní jen pár lidí. Věřím jí, poznávám v ní Krista.