Noční modlitba

09.01.2023

Ježíši, nalož s mou bolestí jak chceš, protože mé srdce ti důvěřuje. Nechci se jí zbavit jen proto, abych zapomněl a měl šťastný život, toužím po životě celém. Chci pochopit to, co mne mají mé rány naučit.

Ježíši dej ať se má duše i tělo stávají modlitbou beze slov a podmínek, se vším, co vláčím, snad abych šel pomaleji a "ztrácel" s Tebou čas, tak aby kolem mne zavládla prostá přítomnost.

Děkuju ti za svou minulost, která mne přivedla až sem. K blízkosti a úctě, přátelství a lidem nejbližším.

Děkuji ti, že skrze bolest jsem směl najít lásku, cestu a život. Děkuju za onu pomalou a klidnou stezku uprostřed bouře mých myšlenek.

Amen