Sláva Ukrajině

24.02.2022

Ukrajina je svobodný národ. Stejně tak i Rusko, které se ale chová se naprosto nepřijatelným způsobem. Jako Čechoslováci máme zkušenost s okupacemi a násilím páchaným na obyčejných lidech, včetně samostatnosti národa. Proto jednoznačně protestujeme proti tomu, co se nyní na Ukrajině odehrává a jak se chová agresor proti nim. Nemáme politickou moc, ale máme srdce. A proto se tuto neděli budou ve všech našich kostelech konat modlitby za oběti ukrajinského národa a jsme připraveni ubytovat i uprchlíky z okupovaných území. Nemůžeme toho udělat moc, ale trochu přece jen ano. Stojíme na straně slabších a to vždy zdobilo svědomí naší církve. Sláva Ukrajině! S úctou a přáním milosti a lásky lidem všech národů. 

ThDr. Filip Štojdl, biskupu Plzeňské diecéze Církve československé husitské.

LУкраїна це вільна держава. Так само як і Росія, яка себе поводить вабсолютно неприпустимий спосіб. Ми, як Чехословаки, маємо досвід зокупацією і насильницькою поведінкою по відношенню до мирногонаселення, включаючи незалежність нації. Саме тому ми однозначнопротестуємо проти того, що сьогодні відбувається в Україні і як себеповодить агресор проти них. В нас нема політичної сили, але ми маємо серце.У зв'язку з цим, цієї неділі по всім нашим церквам відбудуться молитви зажертвами українського народу, а також ми готові прийняти біженців зокупованих територій. Ми не можемо зробити багато, але хоча б дещо все жтаки можемо. Ми стоїмо на боці слабших і це завжди прикрашало свідомістьнашої церкви.Слава Україні! З повагою та побажаннями благодаті та любові людям усіхнародів.

ThDr. Філіп Штойдл, єпископ Пльзенської єпархії Чехословацької гуситськоїцерквиg