Už nejsem biskup. Konečně.

08.05.2023

"Pokud miluješ pravdu, buď přítelem ticha. Slova Syrského mystika Izázka Ninivského, zvou k tichu. Jen z laskavého základu všeho, nočního ticha celého vesmíru, může povstat zvuk, který oživuje. Je stejně krásný jako tep vašeho srdce, jako paprsky slunce tohoto rána.

Jistě jste si všimli, jak se zapálení odpůrci čehokoliv začínají čím dál víc podobat svým protivníkům. Jejich duši pohltí "spravedlivá válka", boj na život a na smrt. A v tomto pekle, kterému říká Bible "oko za oko" oslepne skoro každý. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Těmito Ježíšovými slovy začínám každé ráno. Nemusím se složitě modlit, stačí si jen sednout a vnímat jejich mír. Alespoň chvíli, stačí deset minut. Každé Ježíovo slovo vychází z jediného slova. Z Něj!

Proto má takovou sílu. Proto dovede proměňovat každého, kdo alespoň na chvíli spojí své srdce s tím jeho. Z nepokoje rostou leda tak usnesení všelijakých podivných rad, nebo podání na poště. Z pokoje povstává radost a touha žít. Z vnitřního pokoje roste evangelium. Stává se námi a my jím.

Já jsem na svou funkci abdikoval z mnoha důvodů. Jedním z nich byla nemoc, která mne pozvolna opouští a tou druhou, která má cosi společného s první, je že po těch mnoha letech jsem byl naprosto znechucený církevní politikou, která se skrývala za pozlátkem řetězu a jakési autority, která se obklopí těmi, kteří jen kývají a nezvednou svůj hlas.

A tak mne abdikace vlastně osvobodila k tomu, abych se mohl opět vrátit ke kněžství, do míst, která znám a kde znají mne, tam kam patřím. Do míst, které jsem díky své tvrdohlavosti obnovil.

Děkuji všem, kteří mne v mé nemoci provázeli a pomohli mně tak zbavit nejen bezvýchodnosti, ale také uchránit nemoci mocných a všehoschopných. Jsem za to opravdu rád, neboť jak už jsem psal na začátku "Pokud miluješ pravdu, buď přítelem ticha." Více naslouchej a nejvíce naslouchej Bohu, který je v tobě.

Pokoj a Dobro