Aby se vrátila radost

01.10.2020

K tomuto videu mne inspiroval kardinál Newman, který řekl: "tolik svatosti je v církvi ztraceno, protože bratři a sestry odmítají sdílet tajemství svých srdcí mezi sebou." Teď, když se musíme přizpůsobit omezením, bychom snad mohli najít cestu jak znovu sdílet srdce ve společenství dvou nebo tří, otevřít se lásce a přijímat tak druhé, sebe i Boha.