Stigmata

04.03.2024

Stigmata jsou rány na těle Kristově, které si neseme všichni. Ať už nás odsuzují druzí, nebo my sami sebe. Jsou to bodné rány, duševní trápení a odsuzování. Stigmata jsou, ale i znamením toho, že neseme kříž společně Kristem a tak i s ostatními. Mnozí z nás si ve chvílích bolesti připadá osamocen. A do velké míry tomu tak i je, ale jen do té míry, že všichni se neseme útrapy a v tom je účastenství, naděje, touha se spojit a žít ve společenství. Neboť obrácenou stranou této mince jsou naše dary a jedinečnost. Jen nebát se podívat a spatřit tu rozmanitost tvarů a barev. 

Jak krásně napsal Lén Bloy: "Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci."

Pokojný den přeje bratr Filip


reprofoto Michael Štojdl
reprofoto Michael Štojdl