Držet slovo

27.03.2024

Zdá se, že Ježíš se nedržel jen slova, ale sám se jím stal. Také my jsme ze slova povstali. A je to slovo nevyslovitelné. Můžete říci třeba "láska", ale každý ho může chápat jinak. Tudíž se slovo stalo tělem, a přebývalo mezi námi, jak píše Jan. Nedávno jsem pořádal bohoslužbu pro bezdomovce a bylo mi přislíbeno, že nám kdosi půjčí kostel. A tak se i stalo. Ale týden před bohoslužbou zasáhla hierarchie a bohoslužbu, řádně domluvenou zrušila. Doteď netuším, proč. Neboť se asi čtyřicet maličkých tolik těšilo, že pro ně bude mše. Tak daleko jsme došli. Kostely slouží komerčním účelům nebo jsou zamčené. Je to takový fízlovský systém "má dáti - dal". Je mi na jedné straně z tohoto přístupu smutno, ale na druhé straně vidím svobodu, kdy i v klidném parku pod širým nebem mohou přijít přijít lidé různým vyznání, modlit se společně a držet se za ruce, držet se Božího slova.