Krátce k budoucnosti CČSH

15.07.2023

To, o čem zde chci promluvit se dotýká samozřejmě všech denominací, církví i náboženství. To, o čem se chci zmínit je úbytek členů církve a (ne)proměna, neschopnost přizpůsobit se podmínkám (nikoliv době), která nás vede k jistému ostrakismu, jako nástroji, který by měl církev očistit. Ten, který však ponořuje a křtí ohněm, je právě tím jediným, který to smí učinit. K tomu je zapotřebí otevřenost a nikoliv stavba dalších oplocení, hradeb a petlic. Kéž by každý, kdo projde branou našeho sboru, modlitebny či kostela mohl ucítit onu vůni Kristova pokoje.

"Podívejte se na svět kolem nás- co uvidíte? Rozpad mnoha náboženství. Církve si nedokážou udržet lidi. Porovnejte s tím co se odehrávalo ve středověku. Tehdy chodil na ranní mši téměř každý. Uvnitř církve byl žit celý život – což představovalo obrovskou možnost vybití ...


celý článek psaný pro Český Zápas si můžete stáhnout níže ve formátu pdf