Mír začíná v nás

04.03.2022

Z nějakého důvodu jsme se soustředili na velmi nemocnou postní praxi. Nedáme si steak a Pán se v nebíčku blaženě usměje. Odřekneme si sex, a Pán zajásá, protože rozkoš je něco, co přímo nesnáší. Podobné je to s hříchem. 

JEŽÍŠ I PRVOTNÍ CÍRKEV VNÍMALA HŘÍCH JAKO NEMOC (ZRANĚNÍ) A NIKOLIV SELHÁNÍí. 

Má být přijat a léčen. Proto Ježíš o sobě mluví jako o lékaři, kterého nemocní potřebují. A tak jsou to nakonec nemocní a umírající, kteří nám přinášejí skutečné osvícení. Jak to krásně napsal v Řeči o míru Mistr Jan Hus: 

 JE TOTIŽ NEZBYTNÉ, MÁ-LI VŮBEC NASTAT MÍR S BLIŽNÍM, ABY BYL NAPŘED UZAVŘEN MÍR S BOHEM A MÍR ČLOVĚKA SE SEBOU SAMÝM. 

Subham astu sarvadžagatam