Skutečná eucharistie

28.03.2024

Tu skutečnou, reálnou eucharistii nacházím vždy v Janově evangeliu. Ježíš se sklání, slouží, umývá nohy svým učedníkům. Jak moc se to liší od dnešní církve, která z toho udělala pouhý obřad jednou za rok. Přitom nás náš mistr učí něčemu, co může dělat každý a každý den sám za sebe, nepotřebuje k tomu dekrety ani krásná roucha. Je to svaté přijímání. Ti kdo se derou vzhůru, přes mrtvoly nařizují a zakazují jen ukazují svou vlastní bezvýznamnost. Kéž by to hierarchie církve jednou pochopila.