Souzení těch druhých

29.03.2024

Tam, kde není místo pro soucit roste touha soudit druhé, cítit se nadřazený. Bohužel monoho věřících nevěří ve skutečnosti v Krista, ale v pocit, že jsou lepší než ti druzí. A tak jsme svědky "Velkých Pátků" takřka denně. Jsme svědky těch, pro které Ježíš nepřišel. Křik spravedlivých a zdravých svým řevem zašlapává do země a křižuje a mučí ty, pro které Ježíš měl vždy pochopení a čas.